Zomeracne

Wat is zomeracne?

Zomeracne (acne aestivalis) is een betrekkelijk zeldzame aandoening. Het lijkt niet op gewone acne, en wel om verschillende redenen:
* het bestaat uit vele gelijkvormige rode bultjes (gewone acne bestaat uit een mix van puistjes en mee-eters)
* het is vooral gelokaliseerd op de armen en de schouders (gewone acne in het gelaat, rug en borst)
* het ontstaat en verergert na blootstelling aan de zon (gewone acne verbetert vaak in de zon)
In feite is acne aestivalis een vorm van zonlichtovergevoeligheid.

 

Wie krijgt het?

Acne aestivalis komt vooral bij kinderen en jong-volwassenen voor. Het begint in de lente en verergert geleidelijk in de zomermaanden. In het najaar trekken de bultjes weer weg.

Hoe wordt het behandeld?

De belangrijkste maatregel om acne aestivalis te bestrijden is het mijden van fel zonlicht. De medicatie die bij gewone acne wordt toegepast is bij acne aestivalis vaak veel minder effectief. De aandoening heeft de neiging jaarlijks terug te keren, meestal gedurende enkele jaren.

Het gebruik van een goede zonnebrandcreme is van belang. Kies dan een niet al te vet product uit, omdat deze de klachten van zomeracne juist in de hand kunnen werken.

Wat lijkt op zomeracne maar ís het niet?

* acne vulgaris (jeugdpuistjes): dit zijn meer echte puistjes in verschillende stadia, acne verbetert in de zon.
* pityrosporon folliculitis: speldeknop-kleine jeukende puistjes, vaak centraal in het gelaat. Pityrosporon folliculitis komt veel op rug en schouders voor.


Aan zomeracne gerelateerde onderwerpen

acne
zon&huid
polymorfe lichteruptie (zonneallergie)

literatuur
Mills OH et al: Acne aestivalis. Arch Dermatol. 1975 Jul;111(7):891-2.


Maak een afspraak

Zit je met vragen?
maak een afspraak in onze kliniek voor dermatologie.

Volg ons op
Da Vinci Clinic
The Wellbeing Clinic

Hoe kunnen wij u helpen?