Privacy Beleid

Da Vinci Clinic respecteert de privacy van elke klant-patiënt en van elke bezoeker van deze website en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere wetten of besluiten die voortvloeien uit deze AVG en alle andere wetten of besluiten die voortvloeien uit deze AVG.

Da Vinci Clinic doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de verzamelde data te waarborgen. Dit betekent dat alle persoonsgegevens die u op de website ingeeft of die u op een andere manier aan ons verstrekt, strikt vertrouwelijk worden behandeld en enkel worden verzameld en verwerkt om:

  • Met u te communiceren of u te contacteren
  • U de informatie te verstrekken die u aanvraagt en die u dient te weten voor een geplande behandeling
  • U toe te laten om een (online) afspraak te maken, deze te wijzigen en hiervoor een herinnering te krijgen
  • Uw medisch dossier samen te stellen, uitvoering te geven aan uw overeenkomst met uw arts in het kader van uw behandeling
  • U te contacteren na uw behandeling in het geval van een medische noodzaak of wettelijke verplichting, statistische informatie te genereren (steeds anoniem)

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat deze informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, … Deze informatie wordt enkel gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Uw persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet voor direct marketing doeleinden gebruikt. Indien hiervan afgeweken wordt, verbindt Da Vinci Clinic er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Da Vinci Clinic verbindt er zich toe de gegevens up to date te houden en foutieve of onvolledige gegevens te verwijderen of aan te passen. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft op elk ogenblik recht om uw persoonsgegevens op te vragen en te verbeteren, aan te vullen of te laten wijzigen of verwijderen. U kan ons contacteren via e- mail: info@davinciclinic.be of telefonisch +32 14 61 06 13

Hoe kunnen wij u helpen?