Allergie voor kobalt

Wat is kobalt?

Kobalt is een metaal. Kobalt wordt gebruikt in de metaalindustrie, onder meer voor het harden van staal en andere metaallegeringen.

In welke producten komt kobalt voor?

Alleen producten waarin kobalt in grotere hoeveelheden is verwerkt kunnen allergische reacties veroorzaken. Vaak zijn dat metalen voorwerpen waarin ook nikkel of chroom is verwerkt, zoals metalen sieraden en sommige metalen gereedschappen. Uit hoogwaardige gouden of zilveren sieraden komt meestal geen kobalt vrij. Verder zit kobalt soms in vloeistoffen die gebruikt worden voor het galvaniseren, in sommige drukinkten, in cement en wordt het gebruikt als pigment bij het pottenbakken.

Producten waarin kobalt kan voorkomen zijn onder meer:

metalen voorwerpen
specie (vers aangemaakte cement)
droge cementmortel
sommige prothesen
sommige drukinkten
sommige verfsoorten
sommige veevoeders
pigment voor pottenbakken

In welke beroepen speelt allergie voor kobalt een rol?

keramische industrie en pottenbakken
veevoederindustrie
drukkerijen
bouwnijverheid: metselen, voegen, tegelzetten
plastic kunststoffenindustrie
galvaniseerbedrijven
fabricage van magnetische (cassette) banden
slijpen van bijzondere metalen en edelstenen

Zijn er andere stoffen die ik moet vermijden?

In principe kunt u alle producten waar geen kobalt in zit verdragen. In de praktijk blijkt dat kobaltallergie vaak
samengaat met een allergie voor andere metalen zoals nikkel of chromaat.

Hoe weet ik welke producten veilig zijn?

In de praktijk gaat het er vooral om alert te zijn op de metalen voorwerpen waar u mee omgaat. De kwaliteit (hardheid) van deze voorwerpen is daarbij van belang. Harde roestvrijstalen voorwerpen, zoals bestek, zijn meestal veilig, terwijl zachtmetalen voorwerpen
verdacht kunnen zijn. Voordat u sieraden aanschaft, is het verstandig altijd naar de samenstelling en kwaliteit van het product te vragen: hoogwaardig goud of zilver is veilig.


gerelateerde onderwerpen

allergie
contactallergisch eczeem

overzicht allergie├źn

literatuur
Bregnbak D et al: Allergic contact dermatitis caused by cobalt in leather – clinical cases. Contact Dermatitis. 2017 Jun;76(6):366-368.

Maak een afspraak

Zit je met vragen?
maak een afspraak in onze kliniek voor dermatologie.

Volg ons op
Da Vinci Clinic
The Wellbeing Clinic

Hoe kunnen wij u helpen?